Aktuality


Poruchová služba

Poruchová služba

Zjištěné poruchy na vodovodu nebo kanalizaci je možno hlásit nepřetržitě na bezplatné telefonní lince 800 505 585, nebo na dispečink společnosti, tel: 327 588 112, 602 493 706

Při hlášení poruchy uveďte prosím

  • místo poruchy (město, ulici, čp apod.)
  • popis stavu
  • své jméno a kontakt na Vás

Při úniku vody dochází nejen k jejím ztrátám, ale může dojít i ke škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a budeme vždy rádi, pokud nás na podezření úniku upozorníte.