VÝMĚNA PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SUROVÉ VODY


Výměna přívodního potrubí surové vody z přečerpávací stanice na ÚV Svatá Trojice

Projekt stavby VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.
Zhotovitel stavby Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Financováno z prostředků VHS a dotace poskytované MZe ČR
Termín zahájení realizace 11/2022