Nezařazené


Ochrana vodovodních přípojek a vodoměrů v zimním období

V nadcházejícím zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost zařízení vodovodů. Vodovodní přípojka je v majetku vlastníka připojené nemovitosti. Vlastník je povinen udržovat vodovodní přípojku v dobrém technickém stavu a zabezpečit vodoměr proti poškození. Za škody na vodoměru, příp. na vodovodní přípojce, které vzniknou nedostatečným zabezpečením proti zamrznutí, plně odpovídá vlastník přípojky. Případná výměna vodoměru stojí vlastníka […]

Přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi ul. Masarykova

Vážený odběrateli, Z důvodu opravy havárie vodovodu v Čáslavi v Masarykově ulici před č. p. 126 dojde k uzavírce vody v úterý 21. 12. 2021 od 8. 00 hodin. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat nemovitostí v ulici Masarykova od křižovatky s ulicí Husova (od semaforů na přechodu pro chodce) až ke kruhovému objezdu na „Ostrém rohu“ a č. p. […]

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Neškaredice 24.11.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Neškaredice dne 24.11. 2021  – v době od 6:30 hodin do 19 hodin. Dodávka vody bude v uvedeném období […]

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav – 23.9.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav – ul. Kaunického (mezi č.p. 537-684), Augusta Sedláčka (mezi č.p. 534-1145), Dr. Františka Škrdleho (mezi č.p. 514-678) […]

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kutná Hora (Kaňk) – 16. 9.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Kutná Hora – Kaňk, ul. Kolínská (od č.p. 181 do 113) v termínu 16. 9. 2021 – v době […]

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav (ul. Kaunického) v termínu 23. 9. – 29. 10.2021

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje:   ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ na akci „Obnova vodovodu a kanalizace ul. Kaunického, Čáslav“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 23 .9. 2021 do 29. 10. 2021.  V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice, parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel […]

Přerušení dodávky pitné vody – Kutná Hora (Kaňk), dne 9.9. 2021

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Kutná Hora – Kaňk, ul. Nad Baštou (od č.p. 107 do 96) v termínu: 9.9.2021 – v […]

Snížení tlaku pitné vody v obci Žleby

Vážení zákazníci, Z důvodu hlášení zhoršené kvality pitné vody budeme dnes odkalovat v obci Žleby. V důsledku toho dojde ke snížení tlaku v ulici V Chalupách a v místní části „ Na Sibiři“ od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Omlouváme se za případné potíže Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky pitné vody v lokalitě Kutná Hora – Kaňk dne 26. 8. 2021

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Kutná Hora – Kaňk, ul. K Úvozu (od č.p. 101 do 105) v termínu: 26.8.2021 – v době od 8 […]

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi, v ulici Pražská před č. p. 338

Vážení zákazníci, Z důvodu opravy havárie vodovodu v Čáslavi , ulice Pražská před č. p. 338, bude dnes 16. 8. 2021 omezena dodávka pitné vody na nezbytně nutnou dobu v Čáslavi v ulici Pražská ( od kruhového objezdu „U třech svatých“ směrem k místní části Kalabousek), ulice Potoční, ulice Emila Picka a místní část „Budín“. Žádáme odběratele, aby se v případě […]