Laboratorní služby


Naše zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s., pod č. 1289, provádí rozbory a odběry pitných, povrchových a podzemních vod, odpadních vod a kalů, dále bazénových vod a vod z veřejných koupališť, a také rozbory a odběry teplé vody.

Pro naše zákazníky provádíme také rozbory soukromých studní a rozbory pro kolaudace.
Naše pracoviště jsou vybavena na vysoké úrovni, používáme moderní techniku a pro zadávání a zpracování dat moderní výpočetní programy.

Kontakt:
Laboratoř pitná voda, tel.: 702 188 460
Laboratoř odpadní voda, tel.: 727 838 062
http://www.labtrojice.cz/