Kvalitní voda pro Kutnou Horu a okolí

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Zjistěte o nás více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
TUKY A OLEJE DO KANALIZACE NEPATŘÍ!

Co se stane po vylití oleje a tuků do kanalizace? Oleje a tuky v kanalizaci ztuhnou a tím dochází k jejich usazování a následnému zanesení potrubí kanalizační přípojky a kanalizace. To má za následek omezenou průtočnost a v krajním případě i ucpání kanalizačního potrubí. Přebytečný tuk z domácností se odevzdává ve sběrných dvorech. Tím se předejde zbytečným výdajům spojených s čištěním kanalizační přípojky, ale i starostem s ucpanou kanalizační přípojkou. Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky se pohybují v průměru od 3000 do 5000 Kč podle náročnosti jednotlivých případů a hradí je vlastník kanalizační přípojky.

OCHRANA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK A VODOMĚRŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ!
V nadcházejícím zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost zařízení vodovodů.
...více v odkaze...

Zobrazit aktualitu

 icon-warning  

Hlášení poruchy

Zjištěné poruchy můžete hlásit nepřetržitě na bezplatné telefonní lince.

Nahlásit poruchu

 icon-dashboard 

Stav vodoměru

Správnost bude ověřena zaměstnancem společnosti při následujícím odečtu.

Nahlásit stav vodoměru

 icon-fa-tint    

Kvalita vody

Zjistěte, jakou kvalitu vody máte ve vaší obci.

Zjistit kvalitu vody

 icon-check-circle   

Vyjadřovací portál

Elektronické podání žádosti o vyjádření k plánovaným projektům, o existenci sítí apod.

Přejít na vyjadřovací portál