Kvalitní voda pro Kutnou Horu a okolí

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Zjistěte o nás více

Co mohou způsobit neukáznění odběratelé pitné vody?!

Začalo období napouštění bazénů a zalévání zahrádek. Přestože Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nabízí dovoz pitné vody při napouštění bazénů autocisternou, stává se pravidlem, že po prvním teplém víkendu se začnou bazény napouštět přímo z vodovodní sítě, a to klidně i v odběratelské špičce. To znamená, že i když je zásoba pitné vody dostačující, dochází vlivem napouštění bazénu v dané lokalitě, na přechodnou dobu, k poklesu tlaku a někdy i ke zvíření mechanických nečistot ve vodovodní síti. Koncový odběratel pak díky neukázněným sousedům nemá dostačující tlak ve vodovodní přípojce a může zaznamenat i zvýšený zákal v pitné vodě...více v odkaze...

Zobrazit aktualitu

 icon-warning  

Hlášení poruchy

Zjištěné poruchy můžete hlásit nepřetržitě na bezplatné telefonní lince.

Nahlásit poruchu

 icon-dashboard 

Stav vodoměru

Správnost bude ověřena zaměstnancem společnosti při následujícím odečtu.

Nahlásit stav vodoměru

 icon-fa-tint    

Kvalita vody

Zjistěte, jakou kvalitu vody máte ve vaší obci.

Zjistit kvalitu vody

 icon-check-circle   

Vyjadřovací portál

Elektronické podání žádosti o vyjádření k plánovaným projektům, o existenci sítí apod.

Přejít na vyjadřovací portál