Září 2023


ODKALOVÁNÍ – Útěchvosty – 3.10.

Vážení zákazníci, dovoluji si Vás informovat, že dne 3.10.2023 v čase od 8:30 do 15:00 bude prováděno odkalování vodovodní sítě a mytí vodojemu v obci Útěchvosty. Během prací údržby sítě dojde k odstávce dodávky vody v nutném rozsahu. Prosíme odběratele o předzásobení vodou.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým […]

STAVEB. PRÁCE A OMEZENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY – Kutná Hora – 25.9. – 31.10.

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Oprava vodovodu Malešovská, Kutná Hora“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 26. 9. 2023 do 31. 10. 2023.   OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY Oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno […]

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Zruč nad Sázavou – 25.9.

Vážení odběratelé, dnes 25. 9. 2023  bude z důvodu havárie vodovodního řadu a následné opravy přerušena (omezena) dodávka pitné vody ve Zruči nad Sázavou v ulici Nábřežní. Bez dodávky vody bude celá ulice Nábřežní a na Malostranském náměstí č.p.178, 109 a 53. Cisterna s pitnou vodou je přistavena v ulici Nábřežní. Vodohospodářská společnost Vrchlice – […]

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Žleby – 21.9.

Vážení odběratelé, dnes 21. 9. bude na nezbytně nutnou dobu přerušena (omezena) dodávka pitné vody ve Žlebech – „V Chalupách“ z důvody poruchy a následné opravy na vodovodním řadu.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.

ODKALOVÁNÍ – Brandýs, Holšice a Chabeřice – 21.9.

Vážení zákazníci, dne 21. 9 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin v obcích Brandýs, Holšice a Chabeřice bude probíhat pravidelná údržba odkalení sítě. V době prací může docházet ke krátkodobým lokálním poklesům tlaku vody. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.

ODKALOVÁNÍ – Kácov, Zliv – 20.9.

Vážení odběratelé, dne 20. 9.2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin v obci Kácov a Zliv bude probíhat pravidelná údržba formou odkalení sítě. V době prací může docházet k lokálnímu poklesu tlaku vody v síti. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení. […]

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čeřenice – 20.9. – 21. 9.

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že z důvodu opravy průsaku na vodojemu v Čeřenicích bude od 20. 9. 2023 od 12 hodin nejdéle do 21. 9. 2023 do 12 hodin omezeno, resp. přerušeno zásobování pitnou vodou v obci Čeřenice. Žádáme odběratele o předzásobení vodou a v obci je již zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou formou cisterny u č.p. […]