Vodovod Kobylnice


Vodovod Kobylnice

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, TDS, BOZP, AD VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby TELSIG – servis spol. s r.o.
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2021 – 2027 v rámci výzvy 05_22_003 Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_003/0000097
Termín zahájení realizace 18. dubna 2023

Popis projektu:

Stavba představuje výstavbu vodovodu v obci Kobylnice, napojeného na stávající Skupinový vodovod Bernardov Habrkovice Svatý Mikuláš, který je zásoben z úpravny vody Sv. Trojice. Rozsah stavby: vodoměrná šachta 1ks, přívodní vodovodní řad 0,521 km, zásobní vodovodní řady 2,084 km, podchody pod komunikací I. tř. č. 2 (ŘSD) pro budoucí přípojky (12 ks).

Cíle a přínosy:

V současné době není v obci Kobylnice vybudován veřejný vodovod. Občané jsou zásobováni individuálně ze studní. V posledních letech dochází v lokalitě k úbytku podzemních vod. Cílem projektu je napojení 190 obyvatel obce Kobylnice na dostatečný a stabilní zdroj pitné vody odpovídající legislativním požadavkům na její kvalitu.