Ceník služeb


Náhradní zásobování pitnou vodou (dovoz vody)

Cisternové vozidlo na dovoz pitné vody

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Jízdné (auto na 8 m3) km 39,60
Jízdné (auto na 12 m3) km 49,50
Výkon na místě 1/4 hodiny 390,50

Cena je součtem:

 • sazby za km x celkový počet ujetých kilometrů
 • sazby za použití stroje za každou započatou čtvrthodinu od příjezdu na místo
 • ceny za dovezenou vodu (počet m3 x cena vodného)

Cena za výkon na místě se zvyšuje o 25 % za výkony po pracovní době, ve dnech pracovního klidu a výkon v den objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 10 %


Čištění kanalizace

Speciální vozidlo na čištění kanalizace s recyklací

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Jízdné km 52,80
Výkon na místě 1/4 hodiny 828,30

Cena je součtem:

 • sazby za km x celkový počet ujetých kilometrů
 • sazby za použití stroje za každou započatou čtvrthodinu od příjezdu na místo
 • ceny za vodu použitou pro čištění (počet m3 x cena vodného a stočného)

Cena za výkon na místě se zvyšuje o 25 % za výkony po pracovní době, ve dnech pracovního klidu a výkon v den objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 10 %


Odvoz odpadních vod

Cisternové vozidlo na odvoz odpadních vod

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Jízdné km 49,50
Výkon na místě 1/4 hodiny 432,85
Likvidace odpadních vod m3 59,62

Cena je součtem:

 • sazby za km x celkový počet ujetých kilometrů
 • sazby za použití stroje za každou započatou čtvrthodinu od příjezdu na místo
 • sazby za likvidaci odpadních vod x počet m3

Cena za výkon na místě se zvyšuje o 25 % za výkony po pracovní době, ve dnech pracovního klidu a výkon v den objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 10 %


Zapůjčení cisterny

Cisternové vozidlo na dovoz pitné vody

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Zapůjčení 1 den 330

Cena je součin sazby za den x celkový počet zapůjčených dnů

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 10 %


Uzavření a otevření přípojky

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Uzavření a otevření vodovodní přípojky 1 x 2 202,20
Uzavření a otevření kanalizační přípojky 1 x dle skutečných nákladů

Cena u vodovodní přípojky je součinem sazby za 1 úkon x celkový počet úkonů (zavření nebo otevření)

Cena u kanalizační přípojky je podle skutečně vynaložených nákladů.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 10 %


Vytyčení sítí

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Vytyčení vodohospodářských sítí do 1 hod 1 456,84
každá další započatá 1/4 hod 364,21
Jízdné 1 km 18,15
Materiál dle skutečných nákladů

Cena je součtem:

 • sazby za použití stroje do 1 hod. a dále za každou započatou 1/4 hod. x počet započatých 1/4 hod.
 • sazby za km x počet ujetých kilometrů
 • materiálu podle skutečně vynaložených nákladů

Cena za výkon na místě se zvyšuje o 25 % za výkony po pracovní době, ve dnech pracovního klidu a výkon v den objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21 %

 


Vyjádření k existenci sítí včetně grafického výstupu

1 vyjádření – 171,82 Kč včetně DPH ve výši 21 %