Ceník služeb


Náhradní zásobování pitnou vodou (dovoz vody)

Cisternové vozidlo na dovoz pitné vody

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Jízdné km 39,68
Výkon na místě 1/4 hodiny 377,20

Cena je součtem:

 • sazby za km x celkový počet ujetých kilometrů
 • sazby za použití stroje za každou započatou čtvrthodinu od příjezdu na místo
 • ceny za dovezenou vodu (počet m3 x cena vodného)

Cena za výkon na místě se zvyšuje o 25 % za výkony po pracovní době, ve dnech pracovního klidu a výkon v den objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %


Čištění kanalizace

Speciální vozidlo na čištění kanalizace s recyklací

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Jízdné km 50,60
Výkon na místě 1/4 hodiny 816,50

Cena je součtem:

 • sazby za km x celkový počet ujetých kilometrů
 • sazby za použití stroje za každou započatou čtvrthodinu od příjezdu na místo
 • ceny za vodu použitou pro čištění (počet m3 x cena vodného a stočného)

Cena za výkon na místě se zvyšuje o 25 % za výkony po pracovní době, ve dnech pracovního klidu a výkon v den objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %


Odvoz odpadních vod

Cisternové vozidlo na odvoz odpadních vod

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Jízdné km 47,15
Výkon na místě 1/4 hodiny 419,75
Likvidace odpadních vod m3 47,97

Cena je součtem:

 • sazby za km x celkový počet ujetých kilometrů
 • sazby za použití stroje za každou započatou čtvrthodinu od příjezdu na místo
 • sazby za likvidaci odpadních vod x počet m3

Cena za výkon na místě se zvyšuje o 25 % za výkony po pracovní době, ve dnech pracovního klidu a výkon v den objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %


Zapůjčení cisterny

Cisternové vozidlo na dovoz pitné vody

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Zapůjčení 1 den 345,00

Cena je součin sazby za den x celkový počet zapůjčených dnů

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %


Uzavření a otevření přípojky

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Uzavření a otevření vodovodní přípojky 1 x 1 708,90
Uzavření a otevření kanalizační přípojky 1 x dle skutečných nákladů

Cena u vodovodní přípojky je součinem sazby za 1 úkon x celkový počet úkonů (zavření nebo otevření)

Cena u kanalizační přípojky je podle skutečně vynaložených nákladů.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %


Vytyčení sítí

Popis činnosti Jednotka Cena (Kč)
Vytyčení vodohospodářských sítí do 1 hod 1 219,68
každá další započatá 1/4 hod 304,92
Jízdné 1 km 15,73
Materiál dle skutečných nákladů

Cena je součtem:

 • sazby za použití stroje do 1 hod. a dále za každou započatou 1/4 hod. x počet započatých 1/4 hod.
 • sazby za km x počet ujetých kilometrů
 • materiálu podle skutečně vynaložených nákladů

Cena za výkon na místě se zvyšuje o 25 % za výkony po pracovní době, ve dnech pracovního klidu a výkon v den objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21 %