Leden 2023


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kaňk – 30.1. – 3.2.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY lokalitě Kutná Hora – Kaňk, ul. Vavřinecká (mezi č.p. 158 až po 73) v […]

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Zruč nad Sázavou – 25.1.

Vážení odběratelé, z důvodu havárie vodovodu a její následné opravy ve Zruči nad Sázavou na adrese Na Kopečku 867 dojde k odstávce vody dnes od 11:00 – 15:00 hodin. Náhradní zásobování bude zajištěno.   Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

ODKALOVÁNÍ – Zruč nad Sázavou – 25.1.

Vážení zákazníci, dne 25.1.2023 proběhne odkalení vodovodního řadu v době od 9:00 – 14:00 hodin po havárii v části Nová Zruč. V ulicích Nová, Pardidubská a Vyhlídková může dojít k poklesu tlaku vody a zhoršení senzorických vlastností vody. Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, […]

ODKALOVÁNÍ – Žleby – 26.1.

Vážení odběratelé, z důvodu odkalování vodovodní sítě ve Žlebech bude dne 26. 1. docházet k poklesu tlaku pitné vody od 8:00 hod do 15:00 hod v místní části Kopec a Šumava. Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kaňk – 25.1. – 27.1.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY lokalitě Kutná Hora – Kaňk, ul. Vavřinecká (mezi č.p. 158 až po 73) a část ul. Ke Gruntě […]

ODKALOVÁNÍ – Žleby – 25.1.

Vážení zákazníci, z důvodu odkalování vodovodní sítě ve Žlebech bude dne 25. 1. docházet k poklesu tlaku pitné vody od 8:00 hod do 15:00 hod v místní části Náměstí a Kopec . Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Zruč nad Sázavou – 24.1.

Vážení odběratelé, v důsledku poruchy na vodovodní řadu a její opravy dne 24. 1. 2023 v lokalitě Zruč nad Sázavou v ulici Nová od čp. 232 po čp. 968  může docházet k poklesu tlaku vody a zhoršení senzorických vlastností vody. Prosíme o předzásobení vodou. Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.   Vodohospodářská společnost […]

ODKALOVÁNÍ – Čáslav – 23.1.

Vážení zákazníci, z důvodu odkalování vodovodní sítě v Čáslavi bude dnes 23. 1. docházet k poklesu tlaku pitné vody od 8:00 hod do 15:00 hod v místní části Váchov I. Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

ODKALOVÁNÍ – Žleby – 24.1.

Vážení odběratelé, z důvodu odkalování vodovodní sítě ve Žlebech bude dne 24. 1. docházet k poklesu tlaku pitné vody od 8:00 hod do 15:00 hod v místní části Sibiř a Chalupy .   Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Zruč nad Sázavou – 23.1.

Vážení odběratelé, v důsledku poruchy na vodovodní řadu a její opravy dne 23. 1. 2023 v lokalitě Zruč nad Sázavou v ulicích Na Pohoří, Pardidubská, Výhlídková, Zručský dvůr a v části obce Dubina  může docházet k poklesu tlaku vody a zhoršení senzorických vlastností vody. Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.   Vodohospodářská společnost […]