Prosinec 2020


Uzavření společnosti

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o uzavření zákaznického centra a ostatních provozů od 10:00 hodin dne 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Ve společnosti bude fungovat nepřetržitá služba dispečinku na telefonním čísle 327 588 112, hlášení havárií na telefonním čísle 800 505 585. Rádi Vás obsloužíme v ostatních pracovních dnech. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví […]

Uzavření pokladen

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o uzavření pokladen pro platby vodného a stočného na provozu Čáslav, Zruč nad Sázavou a Kutná Hora od 10:00 hodin dne 22. 12. 2020 do 4. 1. 2021. Rádi Vás znovu obsloužíme v pondělí dne 4. 1. 2021. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku! […]

Porucha na vodovodním řadu v obci Chlístovice

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 74, 88, 89, 92 v obci Chlístovice. Děkujeme za pochopení! Přejeme klidný den! ______________________________________________ Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 74, 88, 89, 92 v obci Chlístovice. Děkujeme za pochopení!

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Vojtěská a dále od křižovatky ulic Vodárenská x Vojtěšská po křižovatku ulic Vojtěšská x Kotkova v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! _________________________________________________ Vážení zákazníci, byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Vojtěská a dále od křižovatky ulic Vodárenská x Vojtěšská po křižovatku ulic […]

Přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážení zákazníci, dnes 16. 12. 2020 dojde v důsledku opravy havarijního stavu vodovodu k přerušení dodávky pitné vody v ulici Emila Picka v Čáslavi. K přerušení dodávky pitné vody dojde mezi 8.00 a 9.00 hodin na nezbytně nutnou dobu. Žádáme odběratele, aby se v případě potřeby předzásobili. Děkujeme za pochopení!

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Na Špici, Masarykova a v místní části Sedlec a Malín v Kutné Hoře. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme klidný den! _____________________________________________ Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Na Špici, Masarykova a v místní části Sedlec a Malín v […]

Ochrana vodovodních přípojek a vodoměrů v zimním období

V nadcházejícím zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost zařízení vodovodů. Vodovodní přípojka je v majetku vlastníka připojené nemovitosti. Vlastník je povinen udržovat vodovodní přípojku v dobrém technickém stavu a zabezpečit vodoměr proti poškození. Za škody na vodoměru, příp. na vodovodní přípojce, které vzniknou nedostatečným zabezpečením proti zamrznutí, plně odpovídá vlastník přípojky. Případná výměna vodoměru stojí vlastníka […]

Odkalení sítě v Čáslavi

Vážení zákazníci, ve dnech 10. 12. a 11. 12. 2020 bude prováděno odkalení sítě, v důsledku toho bude docházet k poklesu tlaku vody v ulicích Filipovská, Průchova, Vrchlického, A. Chittussiho, J. Dobrovského, J. Jungmanna, P. J. Šafaříka, B. Němcové, Svatopluka Čecha a Al. Jiráska v Čáslavi. Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení! […]

Porucha na vodovodním řadu ve Zruči nad Sázavou

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Ke Ctiborkám a Pod Vysílačem ve Zruči nad Sázavou. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme klidný den! ___________________________________ Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Ke Ctiborkám a Pod Vysílačem ve Zruči nad Sázavou. O obnovení dodávky pitné vody Vás […]

Oznámení cen vodného a stočného na rok 2021

Dovolujeme si vám oznámit, že rozhodnutím představenstva naší společnosti konaného dne 23. 11. 2020  bude od 1. 1. 2021 účtována cena vodného v roce 2021 ve výši 49,82 Kč bez DPH za 1m3, tj. 54,80 Kč s DPH 10 % a cena stočného v roce 2021 ve výši 41,00 Kč bez DPH za 1 m3, tj. […]