Říjen 2017


Porucha na vodovodním řadu ve Zbraslavicích

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v lokalitě Pod školou ve Zbraslavicích. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v lokalitě Pod školou ve Zbraslavicích. Náhradní zásobení pitnou vodou je zajištěno přistavením cisterny u čísla popisného 340. O obnovení dodávky pitné vody […]

Porucha na vodovodním řadu v Uhlířských Janovicích

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Polní v Uhlířských Janovicích. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Polní v Uhlířských Janovicích. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

Ochrana vodovodních přípojek a vodoměrů v zimním období

V nadcházejícím zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost zařízení vodovodů. Vodovodní přípojka je v majetku vlastníka připojené nemovitosti. Vlastník je povinen udržovat vodovodní přípojku v dobrém technickém stavu a zabezpečit vodoměr proti poškození. Za škody na vodoměru, příp. na vodovodní přípojce, které vzniknou nedostatečným zabezpečením proti zamrznutí, plně odpovídá vlastník přípojky. Případná výměna vodoměru […]

Porucha na vodovodním řadu v Malešově

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 167, 177, 178, 192, 193, 207, 234 v Malešově. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 167, 177, 178, 192, 193, 207, 234 v Malešově. O obnovení dodávky pitné vody Vás […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Opletalova u čísel popisných 174 a 175 v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu porušení vodovodního potrubí externí firmou byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Opletalova u čísel popisných 174 a 175 v Kutné Hoře. Náhradní zásobování pitnou vodou […]

Přerušení dodávky pitné vody

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 64, 286, 308, 896 v ulici Táborská v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, dne 5. 10. 2017 od 08:00 hodin do cca 13:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 64, 286, 308, 896 v ulici Táborská v Kutné Hoře. Žádáme […]