Zpravodaj VHS


Oznámení o zahájení stavebních prací a přerušení dodávky pitné vody v Sázavě

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace ulice Dělnická, Sázava“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 23. 3. 2020 do 29. 5. 2020 V termínu od 23. 3. do 17. 4. bude provedeno pouze omezení v časti u […]

Exkurze na úpravně vody v Kutné Hoře v rámci Světového dne vody

V rámci Světového dne vody pořádá Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,  v úterý 24. března 2020 ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a.s. exkurzi na úpravně vody U Svaté Trojice v Kutné Hoře spojenou s prohlídkou společné výzkumné laboratoře umístěné přímo v areálu úpravny. Návštěvníci uvidí „výrobu“ pitné vody přímo na úpravně […]

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na napojení vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav  v části ulice Prokopa Holého (č.p. 1902 až 1905) v termínu 28.2.2020 […]

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Klimenta Čermáka v Čáslavi. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Klimenta Čermáka v Čáslavi. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

Informace o vyjadřovacím portálu

Upozorňujeme uživatele vyjadřovacího portálu, že jsme zprovoznili nový vyjadřovací systém pro elektronické podání žádosti o vyjádření k plánovaným projektům, o existenci sítí apod.  

Porucha na vodovodním řadu ve Zruči nad Sázavou

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Na Výslunní Zruči nad Sázavou. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Na Výslunní ve Zruči nad Sázavou. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Na Bylance, Táborská a Zelená hora v Kutné Hoře. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Na Bylance, Táborská a Zelená hora v Kutné Hoře. O obnovení dodávky pitné vody Vás […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 596 – 601 v ulici Masarykova v Kutné Hoře. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 596 – 601 v ulici Masarykova v Kutné Hoře. O obnovení dodávky pitné vody […]

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 1538 – 1540, 1544 – 1546, 1554 – 1556 a budova MŠ v ulici Těsnohlídkova v Čáslavi. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 1538 – 1540, 1544 – 1546, […]

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 1614 – 1618 a 1621 – 1625 v ulici Pražská v Čáslavi. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 1614 – 1618 a 1621 – 1625 v ulici Pražská v […]