Zpravodaj VHS


Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Liliová v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Liliová v Kutné Hoře. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav ulice Jilmová, Javorová, Topolová, Na Mýtě, Nad Budínem, část Chotusická […]

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec , písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Kutná Hora – ul. Za Barborou, Kremnická, Husova, Hornická Radnická, Bartolomějská […]

Oznámení o zahájení stavebních prací a oznámení o přerušení dodávky pitné vody

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace ul. Bartolomějská, Kutná Hora“. Stavební práce provádí subdodavatel společnosti – firma ROKOS STAVBY s.r.o., Čáslav. Kontakt na zástupce této firmy je 605 251 373. Stavební práce budou prováděny v termínu od 24. 4. 2019 do […]

Dovoz vody do bazénů za symbolickou cenu

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nabízí v termínu od 1. 5. do 31. 7. 2019 (v pracovní dny) akční cenu na DOPRAVU PITNÉ VODY DO BAZÉNŮ autocisternou za symbolickou cenu 100 Kč bez DPH za jednu cisternu, a to bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Ostatní činnosti (výkon na místě, cena za dovezenou pitnou vodu) […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody od křižovatky ulic Václavské náměstí a Česká po křižovatku ulic Václavské náměstí a Hradební v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme Vám klidný večer! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody od křižovatky ulic Václavské náměstí a Česká po křižovatku ulic Václavské […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Tyršova, Kouřimská, V Mišpulkách, Kremnická, Za Barborou, Husova, Bartolomějská, Smíškova, náměstí Národního odboje, Rakova, Barborská, Pod Hrádkem, Pod Barborou, Pobřežní, Komenského náměstí a Rejskova v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu bude dne 21. 3. 2019 od 5:30 hodin cca do […]

Oznámení o zahájení stavebních prací a oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace lokalita Budín, Čáslav“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 1. 4. 2019 do 4. 8. 2019 V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice (rozdělena do několika úseků), parkování bude možné pouze v místech […]

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Kutné Hoře

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku poruchy vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY  v ulici : Masarykova obec Kutná Hora dne 3. 4. 2019 od 8:00 do 16:00 hod. Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna cisternou, v množství, […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 892, 893, 894 v ulici Na Štolách v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 892, 893, 894 v ulici Na Štolách v Kutné Hoře. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme […]