Zpravodaj VHS


Oznámení o zahájení stavebních prací v Uhlířských Janovicích

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova kanalizace ul. Okružní, Uhlířské Janovice“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 24.11.2020 do 13.12.2020 V tomto termínu bude provedeno pouze omezení v ulici v rámci možných výjezdů ze stavby a v místě parkovacího pruhu před bytovými domy č.p. 494, […]

Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku opravy havárie vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v ulici R. Těsnohlídka a v ulici Žitenická u čísel popisných 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 a 1535 v Čáslavi dne […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Krátká v Kutné Hoře. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný víkend! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Krátká v Kutné Hoře. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 427 a 428 v ulici V Mišpulkách v Kutné Hoře. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný víkend! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 427 a 428 v ulici V Mišpulkách v Kutné Hoře. O obnovení […]

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici R. Těsnohlídka a dále v ulici Žitenická u čísel popisných 1529 – 1535 v Čáslavi. Náhradní zásobení pitnou vodou bude zajištěno přistavením cisterny v ulici R. Těsnohlídka. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!  

Porucha na vodovodním řadu – městys Rataje nad Sázavou

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody pro městys Rataje nad Sázavou. Děkujeme za vstřícnost. Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody pro městys Rataje nad Sázavou. Náhradní zásobení pitnou vodou bude zajištěno přistavením cisterny s pitnou vodou u místního hřbitova. O obnovení dodávky pitné vody […]

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 v ulici Pražská v Čáslavi. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme klidný víkend! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, […]

Přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla přerušena dodávka pitné vody od 7:30 hodin do cca 12:00 hodin pro ulici Husova a Masarykova v úseku od ulice Husova k ulici Pražská v Čáslavi. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 127, 128 a 129 v ulici Jana Zajíce, u čísel popisných 130, 131 a 132 v ulici Opletalova a pro MŠ 17. listopadu v Kutné Hoře. Děkujeme Vám za vstřícnost a přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka […]