Obec Želivec – novostavba vodovodu


Obec Želivec – novostavba vodovodu

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, TDS, BOZP, AD VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2021 – 2027 v rámci výzvy 05_22_003 Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_003/0000100
Termín zahájení realizace 13. dubna 2023

Popis projektu:

Výstavba vodovodu v obci Želivec – místní části města Zruč nad Sázavou zahrnuje vodovodní přivaděč v délce 1,727 km, rozvodné vodovodní řady v délce 1,622 km a armaturní šachtu Dubina. Napojení na stávající vodovod bude provedeno v obci Dubina – místní části města Zruč nad Sázavou.

Cíle a přínosy:

V současné době není v obci Želivec vybudován veřejný vodovod. Občané jsou zásobováni individuálně ze studní. Cílem projektu  je vybudovat v obci veřejný vodovod napojený na dostatečné zdroje pitné vody. Projektem bude zajištěno zásobení 79 obyvatel pitnou vodou v potřebném množství a kvalitě.