Červen 2020


Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav ulice Květinová (čísla popisná 1946 – 1507) v termínu 26. 6. 2020 v době od 8:00 hodin […]

Oznámení o zahájení stavebních prací v Čáslavi

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace Komenského náměstí a ul. Jana Roháče z Dubé, Čáslav“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 29.6.2020 do 30.8.2020 V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice (rozdělena do úseků), parkování bude možné pouze v místech nedotčených […]

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Luční, Sluneční, část ulice Květinová (mezi č. p. 1921 až 1700) a dále část ulice Jahodová (mezi č.p. 1649 až 1932) v Čáslavi. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Luční, […]

Přerušení dodávky pitné vody v obci Malešov

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na opravě vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v obci Malešov dne 18. 6. 2020 od 8:00 hodin do 12:00 hodin Dodávka vody bude […]

Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav ulice Malinová (čísla popisná 1669-1493) a Květinová (čísla popisná 1946-1507) v termínu 5. 6. 2020 v době od 8:00 […]

Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav ulice Malinová (čísla popisná 1669-1493) v termínu 3. 6. 2020 v době od 7:00 hodin do 16:00 hodin Dodávka vody bude v uvedeném období […]