Hlášení poruchy


Vaše jméno

Místo poruchy

Popis stavu

Váš telefon nebo email

Poruchová služba

Zjištěné poruchy na vodovodu nebo kanalizaci je možno hlásit nepřetržitě na bezplatné telefonní lince 800 505 585, nebo na dispečink společnosti, tel: 327 588 112, 602 493 706

Při hlášení poruchy uveďte prosím

  • místo poruchy (město, ulici, čp apod.)
  • popis stavu
  • své jméno a kontakt na Vás

Při úniku vody dochází nejen k jejím ztrátám, ale může dojít i ke škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a budeme vždy rádi, pokud nás na podezření úniku upozorníte.