Hlášení poruchy


  Vaše jméno

  Místo poruchy

  Popis stavu

  Váš telefon nebo email

  Z technických důvodů je nyní odesílací formulář nefunkční. Na jeho zprovoznění se pracuje. Prosíme o hlášení poruch telefonicky na níže uvedená tel. čísla. 

  Poruchová služba

  Zjištěné poruchy na vodovodu nebo kanalizaci je možno hlásit nepřetržitě na bezplatné telefonní lince 800 505 585, nebo na dispečink společnosti, tel: 327 588 112, 602 493 706

  Při hlášení poruchy uveďte prosím

  • místo poruchy (město, ulici, čp apod.)
  • popis stavu
  • své jméno a kontakt na Vás

  Při úniku vody dochází nejen k jejím ztrátám, ale může dojít i ke škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a budeme vždy rádi, pokud nás na podezření úniku upozorníte.