Vodovod Polipsy – Losiny


Vodovod Polipsy – Losiny

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, TDS, BOZP, AD VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby VPK Suchý s.r.o.
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2021 – 2027 v rámci výzvy 05_22_003 Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_003/0000078
Termín zahájení realizace 20. února 2023

                                     

Popis projektu:

Výstavba vodovodů v lokalitách Polipsy (m.č. obce Čestín) a  Losiny (m. č. obce Petrovice II). Zdrojem vody pro zásobování je vodárenská nádrž Vrchlice a úpravnou vody Sv. Trojice. Napojení na veřejný vodovod bude provedeno v lokalitě Kácov – Račíněves. Stavba zahrnuje 6,67 km vodovodních řadů, ATS s akumulací 30 m3 a vodoměrnou a redukční šachtu. v objektu ATS, výtlačný (zásobní) ø110 z ATS na okraj zástavby lokality Polipsy, rozvodné vodovodní řady ø 90 -110 v zástavbě a dále přívodní vodovodní řad ø 90  a rozvodné vodovodní řady ø 90 v zástavbě lokality Losiny.

Cíle a přínosy:

V současné době není v obcích Polipsy ani Losiny vybudován veřejný vodovod. Občané jsou zásobováni individuálně ze studní. Cílem je vybudovat v zájmových sídelních jednotkách veřejný vodovod napojený na dostatečné zdroje pitné vody. Tím bude zajištěno zásobení 117 obyvatel kvalitní pitnou vodou v potřebném množství a kvalitě.