Březen 2023


ODKALOVÁNÍ – Zbraslavice – 3. 4.

Vážené odběratelé, dne 3. 4.2023 v době od 8:00 – 14:00 hodin bude v obci Zbraslavice po pracích na vodovodním řadu probíhat odkalení. V průběhu odkalení může dojít k poklesu tlaku vody. Dotčeny mohou být nemovitosti kolem pivovaru a směrem k obci Kateřinky. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům […]

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Hodkov – 31.3.

Vážení odběratelé, z důvodů zhoršené kvality surové vody ve zdroji v obci Hodkov dojde dnes 31. 3. na dobu nezbytně nutnou k přerušení dodávky pitné vody. Pitná voda bude zajištěna náhradním zásobováním pomocí cisteren. Jedna bude přistavena u autobusové zastávky a druhá u zámku v obci Hodkov. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora […]

ODKALOVÁNÍ – Zbraslavice, Útěšenovice, Borová – 29.3. – 30.3.

Vážení odběratelé, během tohoto týdne bude ve Zbraslavicích probíhat mytí vodojemu a odkalení. Odkalovací práce mohou způsobit lokální poklesy tlaku a budou probíhat v době od 8:00 až 14:00 hodin. Dotčeny mohou být nemovitosti v obcích Zbraslavice, Útěšenovice a Borová. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže […]

ODKALOVÁNÍ – Čáslav – 28.3.

Vážení odběratelé, z důvodu pravidelné údržby vodovodu budeme dnes 28.3. od 8:00 hod do 15:00 hod pokračovat v odkalování vodovodní sítě v Čáslavi. Z tohoto důvodu může přechodně docházet k poklesu tlaku pitné vody v ulicích Novodvorská, Břízová, Travní, Jetelová, Žitná a Na Svornosti. Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení. […]

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav – 3.4. – 12.5.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na údržbě vodovodní sítě v Čáslavi bude docházet k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v ulicích – Pražská (od kruhového objezdu ,, U třech svatých“ směr […]

ODKALOVÁNÍ – Čáslav – 27.3.

Vážení odběratelé, z důvodu pravidelné údržby vodovodu budeme pokračovat v odkalování vodovodní sítě v Čáslavi. Z tohoto důvodu může přechodně docházet k poklesu tlaku pitné vody. Dnes 27. 3. bude odkalována vodovodní síť v městské části „Čeplov nový“ od 8:00 hod do 15:00 hod.   Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za […]

ODKALOVÁNÍ – Čáslav – 23.3. a 24.3.

Vážení odběratelé, z důvodu pravidelné údržby vodovodu budeme pokračovat v odkalování vodovodní sítě v Čáslavi. Z tohoto důvodu může přechodně docházet k poklesu tlaku pitné vody. Dnes 23. 3. bude odkalována vodovodní síť v městské části „Čeplov starý“ od 8:00 hod do 15:00 hod. Zítra 24. 3. bude odkalována vodovodní síť v městské části „Čeplov […]

STAVEBNÍ PRÁCE – Kutná Hora – 27.3. – 30.6.

Vážené odběratelé, Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Kutná Hora – obnova kanalizace ulice Mezibranská a ul. Sedlecká“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 27.3.2023 do 30.6.2023, V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ul. Mezibranská a od 9.5.také uzavírka ul. Sedlecká (směr Anenské náměstí). Parkování […]

ODKALOVÁNÍ – Zruč nad Sázavou – 22.3.

Vážení zákazníci, dne 22.3.2023 dojde ve Zruči nad Sázavou v době od 8:00 -14:00 hodin k odkalení vodovodní sítě v lokalitě u lékárny ulice Dubinská Nová, Budovatelů, Příčná, Nad Ovčínem, Lesní, Zahradní, M.J.Husí a Na Úvoze.  Děkujeme za pochopení.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.