Zásobení východní části okresu Kutná Hora pitnou vodou


Zásobení východní části okresu Kutná Hora pitnou vodou

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, TDS, BOZP, AD VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, IČ: 25075543
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2021-2027, výzvy 05_22_003 Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_003/0000262
Termín zahájení realizace 30. listopadu 2023


Popis a rozsah projektu:

Navržený vodovodní systém bude napojen na stávající vodovod v obci Brambory. Stavba zahrnuje přívodní řady mezi obcemi a rozvodné řady v jednotlivých lokalitách. Součástí vodovodu je také výstavba 4  automatických tlakových čerpacích stanic (ATS) a 2 redukčních šachet. Součástí jedné ATS  je zemní vodojem.

Propojovací řady mezi lokalitami Brambory, Zaříčany, Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč, Bojmany.

Rozvodné řady v jednotlivých lokalitách Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč, Lovčice, Zaříčany, Bojmany.

Vodovodní řady celkem cca 27 km.

Objekty včetně provozních souborů:

  • ATS  Brambory (vč. akumulace 120 m3)                                  1 ks
  • ATS  Semtěš                                                                                  3 ks
  • Vodoměrná šachta (Lovčice, Bílé Podolí, Bojmany)               3 ks
  • vodoměrná a redukční šachta (Zaříčany, Starkoč)                 2 ks

Přípojky NN k ATS  (4 ks)                                                                  422 m

Cíle a přínosy:

V současné době není v obcích Lovčice, Starkoč, Semtěš, Bílé Podolí, Zaříčany, Bojmany vybudován veřejný vodovod. Občané jsou zásobováni individuálně ze studní. Účelem projektu je napojení těchto obcí na dostatečný stabilní zdroj pitné vody, odpovídající legislativním požadavkům na její kvalitu.