Říjen 2015


Upozornění na přerušení dodávky pitné vody v ulicích Zelenkova, Masarykova, obec Kutná Hora

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na (opravě, údržbě, revizích) vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY v ulicích Zelenkova, Masarykova, obec Kutná Hora dne : 20. 10. 2015 […]

Obnova vodovodu ulice Školní, Kutná Hora

Obnova vodovodu ulice Školní, Kutná Hora

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s. provádí obnovu vodovodu v ulici Školní, Kutná Hora. Obnova stávajícího vodovodního řadu v délce 228 metrů bude provedena materiálem LT DN 80.

Akce „Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora“

Akce „Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora“

První etapa – obnova kanalizace v Puškinské ulici byla ukončena, silnice a chodník jsou již zprovozněny, nadále trvá uzavírka pouze v křižovatce ulic Puškinská a Zelenkova. Stavba dále pokračuje druhou etapou. Tato etapa se týká obnovy kanalizace v Zelenkově ulici. Zde bude vyměněno potrubí od odlehčovací komory OK2 až do křižovatky ulic Puškinská a Zelenkova. […]