Aktuality


Akce „Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora“

Akce „Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora“

První etapa – obnova kanalizace v Puškinské ulici byla ukončena, silnice a chodník jsou již zprovozněny, nadále trvá uzavírka pouze v křižovatce ulic Puškinská a Zelenkova. Stavba dále pokračuje druhou etapou. Tato etapa se týká obnovy kanalizace v Zelenkově ulici. Zde bude vyměněno potrubí od odlehčovací komory OK2 až do křižovatky ulic Puškinská a Zelenkova.
V měsíci říjnu bude realizována druhá část přeložky vodovodu, předpokládaný termín této přeložky je stanoven na úterý 20. října 2015. O podrobnostech přerušení dodávky vody budou občané včas informováni. Sběrný dvůr města Kutná Hora zůstává v provozu.
Provozní doba je beze změn: úterý a čtvrtek 9.00 – 17.00, středa a pátek 7:00 – 18.00, sobota 8.00 – 17.00.
Vzhledem k tomu, že příjezdová cesta ke sběrnému dvoru je v těsné blízkosti stavby, prosíme občany o schovívavost při průjezdu staveništěm, který je omezován z důvodu pohybu pracovních strojů na této příjezdové komunikaci.

IMG_4703 IMG_4774 IMG_4823 IMG_5093