Září 2020


Oznámení o zahájení stavebních prací a o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v k.ú. Kněžice u Ronova, Zehuby a Žleby

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodního přivaděče P2 v k.ú. Kněžice u Ronova, Zehuby a Žleby“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 7. 9. 2020 do 30. 10. 2020  V tomto termínu nebudou prováděny žádné celkové uzavírky komunikací nebo ulic, pouze […]