Aktuality


Oznámení o zahájení stavebních prací a o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v k.ú. Kněžice u Ronova, Zehuby a Žleby

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodního přivaděče P2 v k.ú. Kněžice u Ronova, Zehuby a Žleby“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 7. 9. 2020 do 30. 10. 2020

 V tomto termínu nebudou prováděny žádné celkové uzavírky komunikací nebo ulic, pouze v místech výjezdu vozidel ze stavby budou umístěny značky s upozorněním na tuto činnost.

A

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k

PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY

v termínu od 22. 9. 2020 do 27. 10. 2020 bude docházet k jednotlivým odstávkám

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna (předzásobením nebo cisternou) v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.