Skupinový vodovod Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou


Skupinový vodovod Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, AD, TDS, BOZP VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby VPK Suchý s.r.o.
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2021 – 2027, v rámci výzvy 05_22_003 Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_003/0000102
Termín zahájení realizace 30. 6. 2023

Popis projektu:

Výstavba skupinového vodovodu mezi Kácovem a Ratajemi nad Sázavou, na  který budou  napojeny obce včetně místních částí, severně a severozápadně od Kácova. Městys Kácov je zásoben vodou z vodovodní sítě města Zruč nad Sázavou, která je připojena na  systém vodní nádrže Švihov (Želivka). Na systém Skupinového vodovodu Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou (dále SV Kácov) budou napojeny mimo m. č. Kácova (Zderadiny a Zderadinky) obec Zbizuby (vč. Koblasko, Vestec, Hroznice, Makolusky, Vlková), obec Podveky (vč. Ježovice, Útěchvosty, Zalíbená). Tento SV Kácov bude zakončen napojením na stávajícího vodovod   Rataje nad Sázavou. Součástí  systému SV budou 2 zemní vodojemy Kácov II 150 m3 a Zbizuby 210 m3. Dále 3 posilovací ATS I  –  Na Žabkách, ATS II – Zderadiny a ATS III (jako součást objektu VDJ Zbizuby) a celkem 10 ks vodoměrných a redukčních šachet. Celková délka přívodních vodovodních řadů 20 683 m, celková délka rozvodných vodovodních řadů v zástavbě 14 405 m.

         

Cíl projektu:

V současné době není v zájmových obcích Zbizuby vč. místních částí , Podveky vč. místních částí a Kácov – lokalita Na Žábkách vybudován veřejný vodovod. Občané jsou zásobováni individuálně ze studní. Stávající způsob využívání místních zdrojů vody je závislý na aktuálních klimatických podmínkách a nezajišťuje trvalou jistotu zásobování kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství. Cílem projektu je zajištění trvalého způsobu zásobování obyvatel pitnou vodou obcí  potřebným množstvím a v potřebné kvalitě napojením na vodovodní systém městyse Kácov, který je zásoben ze zabezpečeného zdroje VN Žellivka přes vodovodní systém města Zruč n/S.