Červen 2023


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Chabeřice – 28.6.

Vážení odběratelé, dnes 28. 6. 2023 bude v obci Chabeřice v době od 8:30 – 14:00 hodin probíhat oprava havárie vodovodu. V tomto čase může přechodně dojít k přerušení (omezení) dodávky pitné vody.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.  

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Nesměřice – 27.6.

Vážení zákazníci, dovoluji si Vás informovat o přerušení dodávky vody v obci Nesměřice dne 27.6.2023 od 7:30 do 12:00 z důvodu provozního zásahu na vodovodní síti. Žádáme Vás o předzásobení vodou pro dobu odstávky.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kutná Hora – 26.6. – 30.6.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění prací na opravě havarijního stavu vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY lokalitě Kutná Hora – ul. Mezibranská (mezi č.p. 293 až po č.p. 356) v […]

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kutná Hora – 23.6.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění prací na opravě havarijního stavu vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY lokalitě Kutná Hora – ul. Mezibranská (mezi č.p. 293 až po č.p. 356) v termínu 22.6. a 23.6 […]

ODKALOVÁNÍ – Čeřenice – 23.6.

Vážení odběratelé, dne 23. 6. 2023 v době od 9:00 do 13:00 hodin bude v obci Čeřenice probíhat odkalení sítě. V této době může docházet k poklesům tlaku vody. Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Nechyba – 22.6.

Vážení odběratelé, v důsledku poruchy a následné opravy vodovodu v obci Nechyba dne 22. 6. může v průběhu dne dojít k přerušení (omezení) dodávky pitné vody v některé části obce. V obci je přistavena cisterna s pitnou vodou.   Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.

ODKALOVÁNÍ – Čáslav – 21.6.

Vážení zákazníci, z důvodu pravidelné údržby vodovodu probíhá odkalování vodovodní sítě v Čáslavi. Z tohoto důvodu může dne 21. 6. 2023 přechodně docházet k poklesu tlaku pitné vody v městské části „Váchov II“ od 8:00 hod do 15:00 hod.   Omlouváme se odběratelům předem za případné potíže a děkujeme za pochopení.

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kutná Hora – 21.6.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění prací na opravě havarijního stavu vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Kutná Hora – ul. Mezibranská (mezi č.p. 293 až po č.p. 356) a Sedlecká (mezi […]

ODKALOVÁNÍ – Útěšenovice, Borová – 23.6.

Vážení odběratelé, dne 23. 6. 2023 v době od 8:00 do 13:00 hodin bude v obci Útěšenovice a Borová probíhat odkalení vodovodní sítě a může dojít k poklesu tlaku vody.   Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.