Skupinový vodovod Řendějov – Lipina – Hodkov


Skupinový vodovod Řendějov – Lipina – Hodkov

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, AD, TDS, BOZP VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, IČ: 25075543
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2021-2027, výzvy 05_22_003 Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_003/0000280
Termín zahájení realizace 29. 2. 2024

Rozsah stavby:

Vodovod Lipina

ČS Želivec  6,4 l/sec

Přípojka NN k ČS Želivec

Přívodní vodovodní řad do VDJ Lipina – De 110 v délce 2 127 m

VDJ  Lipina, akumulace 2×105 m3 s ATS 2,2 l/sec

Přípojka NN k VDJ a ATS

Rozvodné vodovodní řady Lipina – De 110 v délce 826 m, De 63 v délce 1 672 m

Vodovod  Řendějov

Přívodní vodovodní řad do Řendějova – De 90 v délce 847 m (vč. vodoměrné a redukční šachty)

Rozvodné vodovodní řady – De 90 v délce 5 287 m (Jiřice, Nový Samechov, Starý Samechov, Řendějov)

              

Cíle a přínosy:

V současné době není v obcích Lipina, Řendějov, Jiřice, Nový a Starý Samechov vybudován veřejný vodovod. Občané jsou zásobováni individuálně ze studní. Účelem projektu je napojení těchto obcí na dostatečný stabilní zdroj pitné vody, odpovídající legislativním požadavkům na její kvalitu.

Popis a rozsah projektu:

Stavba představuje výstavbu vodovodu v obci Řendějov včetně místních částí Jiřice, Nový Samechov a Starý Samechov a dále v lokalitě Lipina (obec Zbraslavice). Vodovod bude napojen na právě dokončenou stavbu vodovodu v lokalitě Želivec (Zruč nad Sázavou), který je zásobován z z ÚV Želivka. V Želivci bude vybudována čerpací stanice, která bude dopravovat vodu do VDJ Lipina 2x 105 mVDJ bude vybaven  ATS  o výkonu 2,0  l/s pro zásobení celého navrhovaného vodovodního systému.  Z vodovodu v  Lipině bude vyveden přívodní řad do Řendějova  a místních částí Jiřice, Nový Samechov a Starý Samechov. Před Jiřicemi bude zřízena redukční a vodoměrná šachta.