Listopad 2019


Oznámení cen vodného a stočného v roce 2020

Dovolujeme si vám oznámit, že rozhodnutím představenstva naší společnosti konaného dne 25. 11. 2019  bude od 1. 1. 2020 účtována cena vodného v  roce 2020 ve výši 47,61 Kč bez DPH za 1m3, tj. 54,75 Kč s DPH 15 % a cena stočného v roce 2020 ve výši 39,18 Kč bez DPH za 1 m3, tj. […]

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY v ulicích Filipovská, P. J. Šafaříka, Průchova, J. Jungmanna, J. Dobrovského, A. Chittussiho, Mat. Ulického, Jar. Vrchlického Čáslav – lokalita Váchov […]

Přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v oblasti Váchov 1 v ulicích Svat. Čecha, J. Jungmanna, J. Dobrovského, A. Chittussiho, Mat. Ulického, Filipovská, Průchova, P. J. Šafaříka, Jar. Vrchlického a Boženy Němcové v Čáslavi. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný den! Vážení zákazníci, dne 19. 11. 2019 bude od 8:00 hodin do cca 15:00 […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Žižkova, Trocnovská a U Koruny v místní části Sedlec v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme Vám klidný den!  Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Žižkova, Trocnovská a U Koruny v místní části Sedlec v Kutné Hoře. […]

Přerušení dodávky pitné vody v Malíně

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici K Malínskému Mostu a Za Biřictvím v Malíně. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, byla přerušena dodávka pitné vody v ulici K Malínskému Mostu a Za Biřictvím v Malíně. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

Přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážení zákazníci, dne 13. 11. 2019 bude od 8:00 hodin do cca 15:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v oblasti Váchov 1 v ulicích Svat. Čecha, J. Jungmanna, J. Dobrovského, A. Chittussiho, Mat. Ulického, Filipovská, Průchova, P. J. Šafaříka, Jar. Vrchlického a Boženy Němcové v Čáslavi. Děkujeme za pochopení! Přejeme klidný den!

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Jar. Vrchlického mezi křižovatkou ulic Mat. Ulického x Filipovská v Čáslavi. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný zbytek dne! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Jar. Vrchlického mezi křižovatkou ulic Mat. Ulického x Filipovská v Čáslavi. Děkujeme za […]

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Čestíně

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na realizaci napojení vodovodního řadu dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čestín – část u sokolovny (mezi číslem popisným 15 k pozemku číslo 159 – 13 odběrných […]

Porucha na vodovodním řadu v Malíně

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Slévárenská v Malíně. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Slévárenská v Malíně. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!