Aktuality


Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě bude docházet k

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

v ulicích Filipovská, P. J. Šafaříka, Průchova, J. Jungmanna, J. Dobrovského, A. Chittussiho, Mat. Ulického, Jar. Vrchlického

Čáslav – lokalita Váchov I

v období 2. 12. – 4. 12. 2019

mezi 7:30 hodin – 15:00 hodin na nezbytně nutnou dobu

Žádáme odběratele, aby se v případě potřeby předzásobili pitnou vodou.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.