Září 2015


Setkání s bývalými zaměstnanci

Setkání s bývalými zaměstnanci

Dne 16. září 2015 se uskutečnilo již 22. setkání s našimi bývalými zaměstnanci. Společně jsme navštívili Centrum sklářského umění, Huť František v Sázavě, kde jsme si poslechli komentovanou prohlídku expozice skla.

Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. dokončila obnovu potrubního mostu u ústí Ostrovského potoka do Sázavy. V rámci obnovy byl proveden nátěr ocelové příhradové konstrukce a uložených potrubních vedení. Vodovodní potrubí bylo vyměněno v celé délce, u kanalizačního potrubí byla provedena oprava poškozené izolace.