Březen 2021


Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Dr. K. Tesaře v Čáslavi. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu havárie na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Dr. K. Tesaře v Čáslavi. Omlouváme se odběratelům za způsobené potíže! Děkujeme za pochopení!

Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k   PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY   v lokalitě Čáslav, ulice Chrpová, Malinová (od čísla popisného 1329 po číslo popisné […]

Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k   PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY   v lokalitě Čáslav, ulice Těsnohlídkova (čísla popisná 1544-1546) v termínu dne 30.3. a […]

Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k   PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY   v lokalitě Čáslav, ulice Těsnohlídkova (čísla popisná 1544-1546) v termínu dne 29.3.2021 v […]

Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav, ulice Těsnohlídkova (čísla popisná 1538-1540 a kotelna). v termínu dne 24.3.2021 v době od 8:00 hodin […]

Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav, ulice Těsnohlídkova (čísla popisná 1538-1540, 1544-1546 a 1554-1556). v termínu dne 22.3.2021 v době od 8:00 […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, z důvodu havárie na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 94 – 100 v ulici 17. listopadu v Kutné Hoře. Pitná voda pro číslo popisné 99 bude obnovena během čtvrtečního dne, pro ostatní čísla popisná bude obnovena během dnešního dne. Náhradní zásobení pitnou vodou bude zajištěno přistavením cisterny u […]

Porucha na vodovodním řadu v Sázavě

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 22, 368, 369 a 370 v ulici 9. května, pro Informační a kulturní centrum a pro Tesco Expres v Sázavě. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme klidný den!   Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 22, 368, […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 94 – 100 v ulici 17. listopadu v Kutné Hoře. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu havárie na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 94 – 100 v ulici 17. listopadu v Kutné Hoře. Omlouváme se odběratelům […]

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, z důvodu havárie na vodovodním řadu bude dnes přerušena dodávka pitné vody v ulici Na Kozinci v Čáslavi. Žádáme odběratele, aby se v případě potřeby předzásobili pitnou vodou. Omlouváme se odběratelům za způsobené potíže! Děkujeme za pochopení!