Aktuality


Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k
 
PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY
 
v lokalitě Čáslav, ulice Těsnohlídkova (čísla popisná 1544-1546)
v termínu dne 29.3.2021 v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin
 
Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.
 
V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.