Červenec 2015


Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora

Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s. je investorem stavby „Obnova kanalizace Puškinská, Kutná Hora“. Obnova kanalizačního potrubí se týká částí stávajících stok D I, D a A, celková délka rekonstruovaných stok je 277 m. V listopadu roku 2014 byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. […]

Obnova vodovodu Rataje nad Sázavou

Obnova vodovodu Rataje nad Sázavou

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. dokončuje obnovu stávajícího vodovodního řadu B5 – PE 90 v délce 156 m v ulici Na výsluní, Rataje nad Sázavou. Obnova byla provedena materiálem BLUTOP DE 90. Povrch komunikace v místě výkopu byl odfrézován a materiál bude použit k zpětnému obnovení komunikace. Výměna vodovodního řadu byla prováděna za krátkodobých […]

Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. zahajuje obnovu jednoho ze dvou potrubních mostů přes řeku Sázavu. Jedná se o potrubní most u ústí Ostrovského potoka do Sázavy, který byl vybudován v roce 1974 spolu s přiváděcím vodovodním řadem z vodního díla Želivka. V rámci obnovy bude provedeno otryskání a nátěr ocelové příhradové konstrukce a uložených potrubních vedení. […]