Aktuality


Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. zahajuje obnovu jednoho ze dvou potrubních mostů přes řeku Sázavu. Jedná se o potrubní most u ústí Ostrovského potoka do Sázavy, který byl vybudován v roce 1974 spolu s přiváděcím vodovodním řadem z vodního díla Želivka. V rámci obnovy bude provedeno otryskání a nátěr ocelové příhradové konstrukce a uložených potrubních vedení. Vodovodní potrubí bude vyměněno v celé délce, u kanalizačního potrubí bude provedena oprava poškozené izolace. Most i potrubí budou sladěny do neutrální zelené barvy, tak aby nenarušovaly pohled na dominantu města, Zručský zámek.

IMG_1656k IMG_1726 IMG_1738 IMG_1873