Listopad 2018


Cena vodného a stočného na rok 2019

Vážení odběratelé, dovolujeme si vám oznámit, že rozhodnutím představenstva naší společnosti konaného dne 19. 11. 2018 bude od 1. 1. 2019 účtována cena vodného v roce 2019 ve výši 45,53 Kč bez DPH za 1 m3, tj. 52,36 Kč s DPH 15 % a cena stočného v roce 2019 ve výši 37,48 Kč bez DPH za 1 m3, […]

Porucha na vodovodním řadu ve Zruči nad Sázavou

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Jabloňová u čísel popisných 240, 834,  836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 859, 861, 863 ve Zruči nad Sázavou. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Růžová v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Růžová v Kutné Hoře. Náhradní zásobení pitnou vodou je zajištěno přistavením malé cisterny u čísla popisného 822 v ulici Růžová. O obnovení dodávky […]