Ceny vodného a stočného


Cena vodného v obci je uplatňována jako cena jednosložková ve smyslu ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 274/2001 Sb. § 20.

Ceny platné od 1. 1. 2024.

Vodné 67,20 Kč/m3
Stočné 64,80 Kč/m3

Cena vodného a stočného je cenou regulovanou věcně usměrňovanou a je stanovena v souladu se zákonem o cenách a s výměrem Ministerstva financí, kterým se stanoví podmínky regulace.

Ceny jsou uvedeny včetně 12% DPH.

 

Ceny platné od 1. 1. 2023.

Vodné 64,39 Kč/m3
Stočné 62,12 Kč/m3

Ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH.

 

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2023
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. zveřejňuje ve smyslu platného znění zákona č.274/2001 Sb. porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2023.

Z výsledků vyplývá, že cena vodného a cena stočného byla v roce 2023 vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží, doloženým v účetnictví, přiměřenému zisku a daně podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen.

Ceny byly uplatněny v rámci dodávek a poskytovaných služeb v průběhu roku 2023 u všech odběratelů.

Dokumenty ke stažení – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2023.

 

Seznam obcí provozovaných VHS KH

Adamov – Bernardov – Borek – Brambory – Brandýs – Bratčice – Březí – Březová – Budkovice – Bykáň – Čáslav – Červené Janovice – Čeřenice  – Čestín – Damírov – Dobřeň – Drobovice – Dubina – Filipov – Habrkovice – Hlízov – Hodkov – Holšice – Horka I. – Horky – Horušice – Hořany – Hostačov – Chabeřice – Chedrbí Krchleby –  Chlístovice – Chlum – Chmeliště – Chrást – Jindice – Kácov – Kamenné Mosty – Klucké Chvalovice – Kluky – Kněžice – Kobylnice – Korotice – Kozohlody – Krchlebská Lhota – Krchleby – Krupá – Křečovice – Křesetice – Kutná Hora – Laziště – Lišice – Lochy – Lomec – Lomeček – Malenovice – Malešov – Miletín – Močovice – Nesměřice – Neškaredice – Nová Ves – Nové Dvory – Okřesaneč – Onomyšl – Opatovice – Ostašov – Perštejnec – Pertoltice – Poličany – Potěhy – Přibyslavice – Račíněves – Rataje nad Sázavou – Rohozec – Rozkoš – Sázava – Schořov – Skryje – Skvrňov – Smilovice – Solopysky – Souňov – Staňkovice – Suchdol – Sulovice – Svatá Kateřina – Svatý Mikuláš – Svobodná Ves – Šebestěnice – Štrampouch – Třebešice – Třebonín – Tupadly – Uhlířské Janovice – Úmonín – Útěchvosty – Útěšenovice-Borová – Úžice Nechyba – Vlkaneč – Vodranty – Zbizuby – Zbudovice – Zbraslavice – Zbýšov – Zehuby – Zliv –  Zruč nad Sázavou – Žáky – Žišov – Žleby

Cena pro městys Kácov od 1. 1. 2024.

Stočné 76,00 Kč/m3

Ceny jsou uvedeny včetně 12% DPH.

 


Vážení zákazníci,

v souvislosti se změnou právní úpravy vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), stanovující způsob výpočtu množství srážkových vod od 1. 4. 2014. Pro výpočet srážkových vod se od 1. 4. 2014 využívá srážkový normál za 30 let. Od 1. 1. 2022 jsou platné srážkové úhrny uvedené v tabulce. Smlouvy s odběrateli jsou provozovatelé povinni uvést do souladu s novou právní úpravou do 1. 1. 2024.

Lokalita Období Roční úhrn srážek
Kutná Hora 1991 – 2020 568 mm
Čáslav 1991 – 2020 583 mm
Uhlířské Janovice 1991 – 2020 642 mm
Zruč nad Sázavou 1991 – 2020 629 mm
Zbraslavice 1991 – 2020 663 mm
Sázava 1991 – 2020 653 mm

V Kutné Hoře 27. 1. 2022