Květen 2020


Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav ulice Malinová (čísla popisná 1669-1493) v termínu 1. 6. 2020 v době od 7:00 hodin do 16:00 […]

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav ulice Malinová (čísla popisná 1669-1493) v termínu 28. 5. 2020 v době od 8:00 hodin do 16:00 […]

Přerušení dodávky pitné vody v obci Hořany

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 7, písmeno b) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v obci Hořany dne 10. 6. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna […]

Dovoz vody do bazénů za symbolickou cenu

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nabízí v rámci svých kapacitních možností (počet cisteren, lidské zdroje) v termínu od 25. 5. 2020 do 30. 8. 2020 (v pracovní dny) akční cenu na DOPRAVU PITNÉ VODY DO BAZÉNŮ autocisternou za symbolickou cenu 100 Kč bez DPH za jednu cisternu, a to bez ohledu na počet ujetých […]

Přerušení dodávky pitné vody v Kutné Hoře

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 7, písmeno b) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v ulici Puškinská č. p. 566 – 572, Masarykova č. p. 580 – 583 obec Kutná Hora dne 3. […]

Oznámení o zahájení stavebních prací a oznámení o přerušení dodávky pitné vody na Kaňku

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci Kutná Hora – obnova vodovodu – Kaňk, řad U13“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 25.5.2020 do 26.6.2020 V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice, parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby […]

Porucha na přivaděči

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v obci Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina, Lišice, Sulovice, Bernardov, Nové Dvory, Neškaredice, Třebešice, Lochy, Krchleby, Chedrbí, Filipov, Drobovice, Chotusice, Čáslav. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na přivaděči byla přerušena dodávka pitné vody v obci Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina, Lišice, Sulovice, Bernardov, […]

Porucha na vodovodním řadu na Kaňku

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125 na Kaňku. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125 na Kaňku. O obnovení dodávky pitné […]

Oznámení o zahájení stavebních prací a oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Čáslavi

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace část ulic Malinová a Květinová, Čáslav“. Stavební práce budou prováděny v termínu od 25.5.2020 do 5.7.2020 V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice (rozdělena do dvou úseků), parkování bude možné pouze v místech nedotčených […]

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV) se využívají pro čištění odpadní vod z nemovitostí, které nelze napojit na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Ne všude je možné z technických nebo i ekonomických důvodů vystavět kanalizaci, která jednoduchým způsobem odvádí produkci odpadních vod, a proto je nutné čištění odpadních vod zajistit jinak. DČOV je zařízení zajišťující čištění odpadních […]