Aktuality


Oznámení o zahájení stavebních prací a oznámení o přerušení dodávky pitné vody na Kaňku

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci Kutná Hora – obnova vodovodu – Kaňk, řad U13“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 25.5.2020 do 26.6.2020

V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice, parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení není možné parkovat od 7:00 – do 18:00 hodin.

A

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k

PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY

v termínu od 3.6.2020 do 19.6.2020 mezi 7:00 – 15:00 hodin

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami. Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky. Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna (předzásobením, cisternou nebo provizorním rozvodem) v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.