Aktuality


Dovoz vody do bazénů za symbolickou cenu

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nabízí v rámci svých kapacitních možností (počet cisteren, lidské zdroje) v termínu od 25. 5. 2020 do 30. 8. 2020 (v pracovní dny) akční cenu na DOPRAVU PITNÉ VODY DO BAZÉNŮ autocisternou za symbolickou cenu 100 Kč bez DPH za jednu cisternu, a to bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Ostatní činnosti (výkon na místě, cena za dovezenou pitnou vodu) se hradí dle platného ceníku služeb. Akční cena za dopravu platí pouze pro odběrná místa, která naše společnost vlastní a provozuje.

Využijte tuto nabídku a nenapouštějte své bazény přímo z vodovodní sítě, aby nedocházelo k poklesu tlaku a někdy i ke zvíření mechanických nečistot ve vodovodním řadu. Koncový odběratel pak díky neukázněným spotřebitelům nemá dostačující tlak ve vodovodní přípojce a může zaznamenat i zvýšený zákal v pitné vodě.