Aktuality


Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV) se využívají pro čištění odpadní vod z nemovitostí, které nelze napojit na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Ne všude je možné z technických
nebo i ekonomických důvodů vystavět kanalizaci, která jednoduchým způsobem odvádí produkci odpadních vod, a proto je nutné čištění odpadních vod zajistit jinak.

DČOV je zařízení zajišťující čištění odpadních splaškových vod na takovou kvalitu, že je možné tyto vyčištěné odpadní vody vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, popřípadě je využívat na zálivku.

Technicky se jedná o podzemní objekt, ve většině případů o plastový monoblok. DČOV jsou určeny k čištění odpadních vod z domácností (i několik společných bytových jednotek). Do DČOV rozhodně nepatří dešťové ani jiné balastní vody, průmyslové vody, ropné a olejové látky, léky a jedy, plasty, hygienické vložky, vlhčené ubrousky, noviny.

Pro správnou činnost DČOV je nutné dodržovat předpisy a všechna doporučení od výrobce.

Čištění odpadních vod probíhá na principu biologického odbourávání znečištění, ke kterému
se využívají živé organismy, proto je nutné, se k nim také tak chovat. Je velmi důležité si uvědomovat,
jaké chemické přípravky v domácnosti používáme a co všechno se dostává do odpadní vody.

Pokud chceme, aby DČOV plnila svoji funkci, měli bychom se vyvarovat následujícím přípravkům:

– Biocidní a dezinfekční prostředky. Jde o výrobky na bázi chloru, jako je Savo, chlornan sodný
a podobně, dále pak biocidní chemikálie.

– Chemikálie, které výrazně mění pH, a to ať již do zásadité, nebo kyselé oblasti. Opět jde o různé
čisticí prostředky odpadů, např. přípravky s obsahem hydroxidu sodného nebo různých kyselin.

– Prací prostředky jsou obvykle zásadité a zvyšují tak pH, proto je třeba tyto hodnoty hlídat
a následně je upravovat na neutrální pH.

Pro zajištění správného fungování DČOV je důležité se zaměřit na správný výběr čistících a pracích prostředků, které v domácnosti používáme. Na trhu existuje několik firem, které se zabývají mimo jiné i výrobou prostředků, které nemají negativní vliv na DČOV, jednou z nich je např. společnost Zenit, spol. s r.o. Tato společnost vytvořila řadu biologicky odbouratelných prostředků Real green CLEAN, která byla testována v DČOV s velice dobrými výsledky. https://www.zeniteshop.cz/zeleny-uklid-c-16/