Vodovod v obcích Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrástná, Smrk a Františkov


Vodovod v obcích Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrástná, Smrk a Františkov

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, TDS, BOZP, AD VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby VPK Suchý s.r.o.
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2021 – 2027 v rámci výzvy 05_22_003 Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_003/0000098
Termín zahájení realizace 8. prosince 2022

 

Popis projektu:

Výstavba vodovodu, kterým bude napojena obec Úžice vč. místních částí Radvanice, Čekanov, Chrástná, Smrk a Františkov na systém  SV Kutná Hora Sázava n. Sázavou. Stavba zahrnuje přiváděcí a zásobní vodovodní řady v celkové délce 10,71 km včetně objektů na nich potřebných ke správné funkčnosti a provozování vodovodu, ATS Čekanov včetně technologie, elektro a přípojky NN.

Cíle a přínosy:

V současné době není ve výše uvedených obcích vybudován veřejný vodovod. Občané jsou zásobováni individuálně ze studní. V posledních letech dochází k úbytku podzemních vod. Realizací projektu dojde k zajištění stabilního zdroje vody, který neovlivňují místní klimatické podmínky v jakosti podzemní vody. Projekt zajistí zásobení 656 obyvatel pitnou vodou v potřebném množství a kvalitě.