Vodovod Třebonín


Vodovod Třebonín

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant,  AD VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
TDS, BOZP VOTAS s.r.o.
Zhotovitel stavby T4 Building s r.o.
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2021 – 2027, v rámci výzvy 05_22_026 Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_026/0000345
Termín zahájení realizace 20. dubna 2023

https://vhskh.cz/wp-content/uploads/2023/06/Spolufinancovano-Evropskou-unii-Barevne-RGB-scaled.jpg

Popis projektu:

Současné zdroje pitné vody v obci Třebonín jsou již nedostačující svou kapacitou i kvalitou. Projekt řeší napojení stávajícího vodovodu na kvalitní zdroj pitné vody s dostatečnou kapacitou, a to napojením na stávající vodovod v obci Lomeček, kde zrojem vody je vodárenská nádrž Vrchlice s úpravnou vody Sv. Trojice.

Rozsah stavby:

Přívodní vodovodní řad ø 90 délky 1 757 m zaústěný do stávajícího vodojemu Třebonín včetně jeho úpravy.