Aktuality


Obnova vodovodu Rataje nad Sázavou

Obnova vodovodu Rataje nad Sázavou

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. dokončuje obnovu stávajícího vodovodního řadu B5 – PE 90 v délce 156 m v ulici Na výsluní, Rataje nad Sázavou. Obnova byla provedena materiálem BLUTOP DE 90. Povrch komunikace v místě výkopu byl odfrézován a materiál bude použit k zpětnému obnovení komunikace. Výměna vodovodního řadu byla prováděna za krátkodobých odstávek a současně byly přepojovány vodovodní přípojky. Stavba probíhala tak, aby dopad na obyvatele byl minimální. V současné době se dokončuje zásyp a hutnění výkopu a následovat bude obnova povrchu komunikace.

IMG_1964 IMG_2010 IMG_2015 IMG_2034 IMG_6609 IMG_6611