Aktuality


Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora

Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s. je investorem stavby „Obnova kanalizace Puškinská, Kutná Hora“. Obnova kanalizačního potrubí se týká částí stávajících stok D I, D a A, celková délka rekonstruovaných stok je 277 m. V listopadu roku 2014 byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto výběrového řízení byl vybrán zhotovitel – Sdružení Kanalizace Puškinská, jehož 1. členem je firma Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. a 2. členem je firma CALIPSUM s.r.o. Obnova kanalizace se bude provádět v ulicích Puškinská a Zelenkova v Kutné Hoře. V ulici Puškinská se týká výměna stávající stoky DI, v ulici Zelenkova pak stok D a A. Stávající potrubí z monolitického betonu u stok DI, D a A bude nahrazeno sklolaminátovým potrubím. Vejčitý tvar 1050/700 stoky DI bude nahrazeno potrubím DN 1 400, stoka D vejčitého tvaru 1200/800 bude nahrazena potrubím DN 1 600 a stoka A z tlamovitého tvaru 200/1600 bude nahrazena DN 1 800. Stavba „Obnova kanalizace Puškinská, Kutná Hora“ je rozdělena na tři etapy. V první etapě se provádí výměna potrubí v ulici Puškinská, od středy 10. 6. 2015 byla vydána uzavírka a potrvá do pátku 31. 7. 2015. Druhá etapa si vyžádá uzavření horní části Zelenkovy ulice (od křižovatky z ulice Puškinská po křižovatku k bezejmenné ulici vedoucí k firmě KH Tebis) od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015. Třetí etapa, dolní část Zelenkovy ulice (od křižovatky bezejmenné ulici vedoucí k firmě KH Tebis až do konce ulice Zelenkova) od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015. V rámci obnovy kanalizace je počítáno také s přeložkou vodovodu a veřejného osvětlení. Přeložka vodovodu bude realizována v pondělí 20. 7. 2015 od 8.00 do 17.00 a v úterý 21. 7. 2015 od 8.00 do 17.00. Termín přeložky veřejného osvětlení bude upřesněn. Po dobu uzavírky Zelenkovy ulice bude přestěhován sběrný dvůr. Termín a místo bude též upřesněno.

IMG_2096 IMG_2100 IMG_2152 IMG_2635 IMG_2865 IMG_3120 IMG_3280 IMG_3283