Aktuality


Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Čestíně

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na realizaci napojení vodovodního řadu dojde k

PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Čestín – část u sokolovny (mezi číslem popisným 15 k pozemku číslo 159 – 13 odběrných míst)

v termínu 8. 11. 2019 v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin. 

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonním čísle dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.