Aktuality


Upozornění na přerušení dodávky pitné vody v ulicích Zelenkova, Masarykova, obec Kutná Hora

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na (opravě, údržbě, revizích) vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY
v ulicích Zelenkova, Masarykova, obec Kutná Hora
dne : 20. 10. 2015
době od : 8,00 hod. do 15,00 hod.
Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna cisternou, v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. Přesto žádáme odběratele o předzásobení domácností vodou. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení. Přerušení dodávky pitné vody v ulici Masarykova uvedeném termínu se týká následujících čísel popisných: 264/49, 265/51, 266/53, 267/55, 268/57, 269/59, 270/61, 271/63, 272/65, 329/67, 254/73, 247/54 a areálu bývalé AVIE, Centrum u Bartoloměje, Sběrného dvora a areálu firmy D-Motor.