Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav – 3.4. – 12.5.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na údržbě vodovodní sítě v Čáslavi bude docházet k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v ulicích – Pražská (od kruhového objezdu ,, U třech svatých“ směr Budín), Potoční, Emila Picka, Jasanová, městská část ,, Budín“ a hřbitov Čáslav v pracovních dnech v období 3. 4. 2023 – 12. 5. 2023 vždy mezi 7:00 až 15:00 hodin. 

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude oznámena pomocí sms zprávy min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody mimo hlášené odstávky.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.