Aktuality


Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci,
byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Opletalova u čísel popisných 174 a 175 v Kutné Hoře. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den!


Vážení zákazníci,
z důvodu porušení vodovodního potrubí externí firmou byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Opletalova u čísel popisných 174 a 175 v Kutné Hoře. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno přistavením cisterny u čísla popisného 175. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!