Aktuality


Ochrana vodovodních přípojek a vodoměrů v zimním období

V nadcházejícím zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost zařízení vodovodů. Vodovodní přípojka je v majetku vlastníka připojené nemovitosti. Vlastník je povinen udržovat vodovodní přípojku v dobrém technickém stavu a zabezpečit vodoměr proti poškození. Za škody na vodoměru, příp. na vodovodní přípojce, které vzniknou nedostatečným zabezpečením proti zamrznutí, plně odpovídá vlastník přípojky. Případná výměna vodoměru stojí vlastníka přípojky až dva tisíce korun. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí zamrznutí vodoměru v nezateplených vodoměrných šachtách a v nevytápěných částech budov, stejně tak vodovodních přípojek i domovních instalací. Nejvíce jsou ohroženy neobydlené objekty, kde je voda bez pohybu. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. doporučuje odběratelům pitné vody provádět kontrolu zařízení, případně dodatečně zvýšit jeho ochranu proti zamrznutí účinnou tepelnou izolací nebo temperováním příslušného prostoru. Vhodným zabezpečením tak předejdete vynaložení nákladů na odstranění havarijního stavu, např. mrazem prasklého vodoměru. V žádném případě nedoporučujeme provádět rozmrazování již zamrzlého potrubí nebo vodoměru otevřeným ohněm. V případě zamrznutého vodoměru nebo přípojky, stejně tak i ostatních havarijních stavů vodovodu je lépe se obrátit na dispečink provozovatele vodovodu na bezplatnou telefonní linku 800 505 585.