Poruchová služba


Vážení zákazníci,

zjištěné poruchy na vodovodu nebo kanalizaci je možno hlásit nepřetržitě na bezplatné telefonní lince 800 505 585, nebo na dispečink společnosti, tel: 327 588 112, 602 493 706.

Děkujeme za spolupráci.