Aktuality


Opakované upozornění na plánované přerušení dodávky pitné vody v obci Hlízov a Kaňk

Plánované přerušení dodávky pitné vody v obci Hlízov

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na: opravě, údržbě, revizích, vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

 v obci: Hlízov

 ve dnech:  19. – 20. 1. 2016

 od 21:00 hod do 07:00 hod.

Žádáme odběratele o předzásobení domácnosti vodou. Přerušení bude bez náhradního zásobení.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.


Plánované přerušení dodávky pitné vody na Kaňku

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na: opravě, údržbě, revizích, vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

 v obci: Kutná Hora – Kaňk

 ve dnech:  21. – 22. 1. 2016

 od 21:00 hod do 07:00 hod.

Žádáme odběratele o předzásobení domácnosti vodou. Přerušení bude bez náhradního zásobení.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.