Aktuality


Oznámení o přerušení dodávky pitné vody dne 12. 5. 2016 – aktualizace informací

AKTUALIZACE INFORMACÍ:
Vážení zákazníci,
byla obnovena dodávka vody u plánovaného přerušení dodávky pitné vody v lokalitě ulice Česká (od křižovatky s ulicí Hornická směrem k Václavskému náměstí) a část Václavského náměstí (mezi čp. 180 – 275 a 147 – 160) v Kutné Hoře.
Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení!


 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Česká (od křižovatky s ul. Hornická směrem k Václavskému náměstí) a část Václavského náměstí (mezi č.p. 180-275 a 147-160) v Kutné Hoře dne 12.5.2016 v době od 8.00 do 17.00.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna (cisternou, provizorním rozvodem, apod.) v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.